Zostań Członkiem Izby

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne, prawne i organizacje nie posiadające osobowości prawnej, niezależnie od narodowości, które prowadzą działalność handlową, przemysłową, gospodarczą lub naukową na terenie działania Izby.

Aby zostać Członkiem Izby należy:

  • Złożyć deklarację członkowską.
  • Wpłacić jednorazowo wpisowe.
  • Opłacić składkę członkowską za kolejne 12 miesięcy kalendarzowych (wysokość składki w Izbie zależy od łącznej liczby zatrudnionych pracowników w firmie).
  • Otrzymać zatwierdzenie Zarządu Izby.