Zarząd Izby

dr Renata Marciniak

Prezes

Doktor Nauk Ekonomicznych w zakresie Nauk o Zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2006) oraz Doktor Nauk o Edukacji, Cum Laude i Nadzwyczajne Wyróżnienie za pracą doktorską (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB, Katalonia, 2016).

Profesor akredytowany przez Hiszpańską Agencję Oceny Jakości i Akredytacji Kształcenia Wyższego (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA) oraz przez Katalońskę Agencję Jakości Systemu Uniwersyteckiego w Katalonii (L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU).

Posiada bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w polskich firmach i instytucjach publicznych (Dyrektor Delegatury Odziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor ds Administracyjno-Eksploatacyjnych Szpitala, Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Główny Specjalista ds Marketingu, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego). Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie jako wykładowca uniwersytecki, które nabyła prowadząc wykłady na polskich, hiszpańskich i meksykańskich uniwersytetach. Obecnie prowadzi własną działalność konsultacyjną w Katalonii oraz jest profesorem na Universitat de Manresa-Fundaciò Universitària del Bages (FUB, Katalonia) oraz Euncet Business School, Barcelona.

Jest autorem dwóch książek (Zarządzanie Strategiczne i Nauka o Organizacji) oraz licznych artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach światowych (w tym w JCR – Journal Citation Reports) dotyczących szeroko pojętego zarządzania firmą w dobie globalizacji oraz kształcenia wirtualnego. Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych (m.in. w Hiszpanii, Francji, Portugalii, Belgii, Meksyku, Polsce) oraz członek wielu stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych związanych z biznesem.

Pere Mestre Viadiu

Wiceprezes

Założyciel i Prezes katalońskiej firmy Busines Acction świadczącej od  30 lat kompleksowe usługi doradcze i konsultacyjne dla małych i średnich firm we wszystkich aspektach funkcjonowania firmy. Zarządza spółkami partnerskimi i projektami inwestycyjnymi realizowanymi tak w Katalonii jak i poza jej terytorium. Wspiera działania firm katalońskich w zakresie planowania i wdrażania programów restrukturyzacji finansowej i podatkowej. Jeden z 40 najlepszych hiszpańskich doradców finansowych według listy Novicap.

Posiada również duże doświadczenie jako audytor bankowy, które nabył podczas kilkunastoletniej pracy na tym stanowisku w Banca Catalana y Banc Mercantil de Manresa. Jest inicjatorem i angażuje się w liczne projekty społeczne. Członek licznych gremiów gospodarczych.

Dagmara Marciniak

Sekretarz

Ukończyła studia prawnicze na Universitat Autònoma de Barcelona, UAB (Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie) oraz studia magisterskie w zakresie tłumaczeń prawnych i technicznych na tej samej Uczelni. Stypendysta Programu ERASMUS na Università di Bologna (Uniwersytet w Bolonii, Włochy). Ponadto, ukończyła studia podyplomowe w zakresie “Prawo hiszpańskie w praktyce firm” zorganizowane przez Radę Adwokacką w Barcelonie, której jest członkiem od 2011 r. To członkostwo uprawnia ją do świadczenia usług prawniczych i reprezentowania klientów przed hiszpańskimi i katalońskimi sądami.

Praktykę w zawodzie prawnika nabyła współpracując przez wiele lat z prestiżowymi kancelariami w Katalonii, Polsce i we Włoszech. Specjalizuje się w hiszpańskim i autonomicznym prawie katalońskim cywilnym, handlowym, administracyjnym oraz prawie Unii Europejskiej. Doradza firmom polskim i katalońskim oraz osobom prywatnym w zakresie prawidłowej interpretacji oraz stosowania tegoż prawa.