Założenie firmy lub oddziału

Katalonia, jedna ze wspólnot autonomicznych Hiszpanii granicząca z Francją i Andorrą, oferuje inwestorom zagranicznym szereg zalet, spośród których na uwagę zasługuje dobrze rozwinięta infrastruktura, ulgi podatkowe i kapitał ludzki o wysokich kompetencjach. Polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić tutaj działalność gospodarczą na tych samych zasadach co przedsiębiorcy katalońscy.

Założenie własnej spółki lub oddziału w Katalonii według obowiązujących w tym regionie przepisów prawa hiszpańskiego jest najszybszą metodą wejścia na rynek kataloński. Kolejnym skutecznym sposobem jest utworzenie joint venture z katalońskim partnerem biznesowym, a także eksport i import bezpośredni lub pośredni.

Nasze usługi

 • Pomoc w wyborze optymalnej formy działalności w Katalonii
 • Pomoc w poszukaniu partnera katalońskiego
 • Sporządzenie aktu założycielskiego i statutu spółki oraz jego rejestracja u notariusza
 • Uzyskanie hiszpańskiego numeru podatkowego dla spółki
 • Rejestracja spółki w odpowiednim rejestrze handlowym
 • Pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
 • Obsługa prawna organów spółek
 • Sporządzanie projektów uchwał i innych dokumentów organów spółki
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego
 • Obsług księgowa spółki
 • Pomoc w zatrudnieniu personelu
 • Rozliczanie wynagrodzeń personelu
 • Pomoc w otwarciu konta bankowego w Katalonii
 • Wynajęcie pomieszczeń biurowych wraz ze sprzętem i dostępem do Internetu