Doradztwo rynkowe

W momencie wejścia na nowy rynek zagraniczny wiele firm napotyka przeszkody wynikające z nieznajomości rynku docelowego. Poprzez nasze usługi doradztwa rynkowego dostarczamy zarządzającym informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji o wejściu (bądź nie) na rynek kataloński

Doradztwo prawne

Wspomagamy firmy w interpretacji prawa hiszpańskiego i autonomicznego prawa katalońskiego oraz rozwiązać wszelkie problemy z nim związane, a w szczególności z prawem handlowym, cywilnym, podatkowym, zamówień publicznych, administracyjnym, prawie pracy oraz nieruchomości

Doradztwo strategiczne

Odpowiednia strategia międzynarodowa, jest kluczem do sukcesu na nowym rynku zagranicznym. Izba pomaga opracować  i  wdrożyć zindywidualizowane strategie działania na rynku katalońskim lub polskim po uprzedniej, głębokiej analizie wszelkich czynników zewnętrznych i wewnętrznych mogących wpłynąć na sukces firmy na danym rynku

Zakładanie firmy, oddziału

Założenie własnej firmy lub oddziału, to najszybszy sposób efektywnego wejścia na rynek kataloński. W tym zakresie Izba wspiera polskich przedsiębiorców przy rejestracji samodzielnej spółki lub oddziału w Katalonii oferując szereg zakres usług z tym związanych

Kursy, seminaria, warsztaty

Innowacyjność i kreatywność firm oraz jej pracowników ma bardzo istotny wpływ na konkurencyjność międzynarodową. Dlatego też, kształcenie naszych Członków ma dla nas bardzo duże znaczenie. Nasza oferta usług szkoleniowych obejmuje szeroki wachlarz konferencji, kursów, seminariów, warsztatów zarówno w trybie tradycyjnym jak i online

Tłumaczenia i interpretacja

Bariera językowa jest jedną z głównych przeszkód ekspansji na nowe kraje i rynki zagraniczne. Firmom zainteresowanym ekspansją na rynek kataloński lub polski pomagamy pokonać tę barierę oferując im usługi tłumaczenia i interpretacji języka polskiego na kataloński, hiszpański, angielski i vice versa