Katalonia cieszy się od dawna dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych ze względu na liczne mocne strony jakie posiada. Duży rynek potencjalnych nabywców, małe bariery wejścia, rozbudowana infrastruktura, atrakcyjne położenie, wykwalifikowani pracownicy, klimat czy kultura biurokratyczna zbliżona do polskiej, to tylko niektóre z atutów Katalonii, które sprawiają, że wielu Polaków podejmuje decyzje o rozpoczęciu działalności w tej części Hiszpanii.

W Katalonii, podobnie jak w Polsce, jest wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Ich krótką charakterystykę zawiera poniższa tabela.

Najprostszym i najtańszym sposobem na prowadzenie działalności w Katalonii jest jednoosobowa działalność gospodarcza czyli tzw. autónomo. W dalszej części artykuły skupimy się na procesie zakładania tej formie działalności, do której stosuje się hiszpańskie przepisy.

DEFINICJA AUTÓNOMO

Autónomo, potocznie nazywany samozatrudnionym, to osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą (handlową, przemysłową lub zawodową) w celu zarobkowym i w sposób ciągły. Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem, chociaż możliwe jest prowadzenie działalności pod wybraną nazwą handlową.

Proces rejestracji

KROK 1: NABYCIE NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO OBCOKRAJOWCA (NIE)

Osoba nie będąca rezydentem Hiszpanii musi posiadać numer identyfikacyjny obcokrajowca (NIE – Número de Identificación de Extranjero). Wniosek o nadanie numeru NIE składa się w Komisariacie Policji lub w Konsulacie Hiszpanii w Polsce.

KROK 2: UZYSKANIE NUMERU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Aby uzyskać numer ubezpieczenia społecznego (Número de Seguridad Social) należy udać się do hiszpańskiego odpowiednika ZUSu (Seguridad Social) i wypełnić formularz TA1. Osoby posiadające certificado digital (hiszpański kwalifikowany podpis elektroniczny) mogą dokonać tej procedury online. Certificado digital można otrzymać bezpłatnie m.in. w Seguridad Social.

KROK 3: ZAREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI W URZĘDZIE SKARBOWYM

Po otrzymaniu numeru ubezpieczenia społecznego należy zarejestrować swoją działalność w urzędzie skarbowym (Agencia Tributaria). W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza 036 (pełny) lub formularza 037 (uproszczony). W trakcie rejestracji w Agencia Tributaria należy wybrać rodzaj prowadzonej działalności (Epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas). Osoby posiadające certificado digital mogą zarejestrować działalność online.

KROK 4: REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI W SEGURIDAD SOCIAL

Kolejnym krokiem po zarejestrowaniu działalności w Agencia Tributaria jest rejestracja działalności w Seguridad Social poprzez wypełnienie formularza TA 0521/1 w celu rejestracji do systemu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (RETA – Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Osoby posiadające certificado digital mogą dokonać tej procedury online.

Rozliczenia podatkowe

Autónomo ma obowiązek rozliczenia się z VATu (IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

IVA

Autónomo ma obowiązek złożyć co kwartał formularz modelo 303 (deklarację podatku VAT) odpowiednio do 20 kwietnia, czerwca, października oraz do 30 stycznia.

IRPF

Istnieją dwie formy rozliczania dochodów uzyskanych przez autónomo:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych (Régimen de Estimación Directa – Simplificada o Normal), która jest dostępna dla wszystkich rodzajów działaności.
  • Opodatkowanie ryczałtowe (Régimen de Estimación Objetiva – por Módulos), z którego mogą skorzystać autónomos spełniający określone wymogi w zakresie rocznego zysku.

Autónomo ma obowiązek składać co kwartał deklarację z podatku dochodowego: modelo 130 (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych) lub modelo 131 (w przypadku ryczałtu). Termin złożenia tych deklaracji jest odpowiednio do 20 kwietnia, czerwca, października oraz do 30 stycznia.

Należy również pamiętać o złożeniu deklaracji rocznej – zarówno z podatku VAT jak i podatku dochodowego. Deklarację dot. podatku VAT składa się do 30 stycznia za pomocą formularza modelo 390, natomiast podatku dochodowego – w okresie od 2 maja do 30 czerwca za pomocą modelo D-100.

Opłaty

WYSOKOŚĆ PODATKÓW

Podatek od dochodu w Hiszpanii jest progresywny, co oznacza, iż kwota podatku rosnąć będzie wraz ze wzrostem dochodu. Obowiązująca obecnie skala opodatkowania jest następująca.

Podstawa opodatkowania Skala opodatkowania
Od 0,00 do 12.450,00 19%
Od 12.451  do 20.200 24%
Od 20.201 do 35.200 30%
Od 35.201 do 60.000 37%
Od 60.001 do 300.000 45%
Ponad 300.000 47%

Stawka podatku VAT zależy od rodzaju usługi lub towaru. Podstawowa stawka wynosi 21%. Obniżoną stawkę 10% stosuje się w przypadku np. sprzedaży żywności, sprzedaży wybranych produktów farmaceutycznych, sprzedaży nieruchomości spełniających określone warunki, transporcie osób, świadczeniu usług hotelarskich lub restauracyjnych itp.

Istnieje również stawka 4%, która ma swoje zastosowanie w przypadku sprzedaży produktów uważanych za produkty pierwszej potrzeby takie jak lekarstwa, pieczywo, mleko oraz określone produkty mleczne.

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Każdy autónomo musi uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne –Seguridad Social, których wysokość zależy od czasu prowadzenia działalności gospodarczej. I tak:

  • Pierwsze 12 miesięcy działalności składki są stałe i wynoszą zaledwie 60 euro miesięcznie.  
  • Przez kolejne 6 miesięcy działalności płaci się tylko 50% kwoty bazowej tj. 145 euro.
  • W okresie od 18 do 24 miesiąca prowadzenia działalności płaci się 30% kwoty bazowej = 198,31 euro.
  • Począwszy od 25 miesiąca prowadzenia działalności składka na ubezpieczenie wzrasta do górnego progu w zależności od deklarowanej kwoty bazowej i wynosi od 286,1 euro (min.) do 1233,2 (max.).

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

Nieobowiązkową ale wartą rozważenia kwestią jest opłata za prowadzenie księgowości. W Katalonii większość autónomos zleca prowadzenie księgowości wyspecjalizowanym firmom, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym i skupić się na rozwoju działalności.

Nasza Izba pomaga przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Katalonii. Prowadzimy również obsługę księgową firm w języku polskim. Zobacz naszą ofertę i skontaktuj się z nami.

Renata Marciniak

Author Renata Marciniak

More posts by Renata Marciniak

Leave a Reply