Polityka prywatności

Zgodnie z hiszpańską Ustawą o Usługach Informacyjnych dla Społeczeństwa i Handlu Elektronicznego (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico), informujemy, że właścicielem strony internetowej o domenie www.cambra-catpol.com oraz administratorem Państwa danych osobowych jest: IZBA KATALOŃSKO-POLSKA WSPIERANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, z siedzibą przy ulicy Pompeu Fabra 7, biuro 14, 08242 Manresa (Barcelona); Tel. +34 938724710; e-mail: info@cambra-catpol.com

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zapewniających poufność danych, ich utratę, zmianę oraz zabezpieczających dostęp osób nieuprawnionych. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Izbę Katalońsko-Polską Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw i procesorów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie przez okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych.

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, usunięcia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Również mają Państwo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie wysyłając przedmiotowe wycofanie na maila Izby: info@cambra-catpol.com lub pocztą na powyżej podany adres siedziby Izby Katalońsko-Polską Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw załączając kserokopię dokumentu tożsamości.

Dokumenty i zawartość niniejszej strony internetowej

Zarówno załączone dokumenty jak i grafika, które znajdują się na stronie internetowej Katalońsko-Polskiej Izby Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników, bez konieczności uprzedniej komunikacji z Izbą.

Izba nie gwarantuje przydatności treści tych dokumentów i towarzyszącej im grafiki dla innych użytkowników oraz nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z przechwycenia czy włączania wirusów i innych szkód. Użytkownik przyjmuje na siebie całe ryzyko wynikające z użytkowania załączonych dokumentów i grafiki, bez odpowiedzialności Izby Katalońsko-Polskiej Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw.