Wizja firmy, określa poglądy kierownictwa na temat przyszłego kształtu, skali działania i wielkości jednostki. Jest to spojrzenie w przyszłość, opierające się na wyobraźni, marzeniach, ambicjach oraz logicznych analizach wynikających z solidnych informacji. Wizja jest obrazem sytuacji firmy w przyszłości, w jakiej pragnie i może się znaleźć, a więc pewien zwarty scenariusz marzenia o przyszłości organizacji i osiągnięciu przez nią pozycji na rynku, do której to pozycji dąży. Wyraża ona sens, cele i samoidentyfikację firmy w jej głównych obszarach działania. Wizja jest punktem wyjścia do tego, aby firma działała szybciej, bardziej zdecydowanie i w sposób bardziej skoncentrowany, czyli do radzenia sobie ze zmianą w celu zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Wizja to wyobrażenie kierownictwa o tym, jak firma ma wyglądać w przyszłości, założenia co do kierunku jej rozwoju i tego, czym firma będzie się zajmowała w przyszłości.

Wizja firmy to proces otwierający nowe wartości, nowe perspektywy, nowe horyzonty i nowe kierunki dla egzystencji przedsiębiorstwa. (Antoszkiewicz, 1996)

Wizję realizują pracownicy firmy, dlatego powinna być dla nich motywująca. Wizja jest motywująca jeśli spełnia następujące warunki:

  • Jest zrozumiała dla każdego pracownika.
  • Daje pracownikowi możliwość realizowania jej w określonych działaniach.
  • Służy samorealizacji, czyli rozwojowi każdego pracownika.
  • Zawiera moralną ideę, której urzeczywistnienie oznajmi fakt, a nie konkretna data.
  • Jest codziennie potwierdzana przykładem, dawanym przez menedżerów i zarząd.
Renata Marciniak

Author Renata Marciniak

More posts by Renata Marciniak

Leave a Reply