Korzyści z członkostwa w Izbie

1

Wsparcie przy ekspansji na rynek kataloński.

Wspieramy polskie firmy członkowskie w wejściu na rynek kataloński (eksport, import lub własna firma) poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Katalonii, jak np. katalońskie prawo pracy, obowiązujące podatki, możliwe kanały dystrybucji, strategia sprzedaży.
2

Pomoc w uzyskaniu finansowania działalności.

Wejście na nowy rynek zagraniczny wymaga zainwestowania. Jeśli nie masz wystarczających środków finansowych, a chcesz aby Twoje produkty i usługi były obecne w Katalonii, Izba pomoże Ci w pozyskaniu niezbędnego kapitału inwestycyjnego na sfinansowanie Twojej ekspansji na rynek kataloński.
3

Promocja firmy

Promujemy firmy zrzeszone na stronie internetowej Izby dzięki czemu informacja o produktach i usługach firmy dociera do wielu potencjalnych klientów tak w Katalonii, jak i w Polsce. W Katalogu Naszych Członków umieszczamy dane kontaktowe firmy, logo, informację o głównej działalności firmy w języku katalońskim, polskim, hiszpańskim i angielskim oraz link do strony internetowej firmy.
4

Profesjonalne usługi w języku polskim

Oferujemy szeroki wachlarz usług wspomagających polskich przedsiębiorców w drodze na rynek kataloński w języku polskim.
5

Udział w wydarzeniach biznesowych

Członkowie Izby mają możliwość uczestniczenia (bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach) w różnych wydarzeniach organizowanych przez Izbę w Katalonii i w Polsce: konferencjach, seminariach, kursach, śniadaniach biznesowych, wyjazdach studyjnych i wielu innych. Ponadto, mogą zaprezentować swoją firmę podczas wydarzeń związanych z profilem firmy.
6

Zaproszenie na spotkania biznesowe

Członkowie Izby mają również możliwość uczestniczenia w wielu spotkaniach organizowanych z wybitnymi osobistościami katalońskiego i polskiego świata biznesu, polityki, oraz organizacji wspierających rozwój małych i średnich firm w Katalonii i w Polsce.
7

Poszerzenie kontaktów handlowych

Członkostwo w Izbie niesie za sobą wiele okazji w ciągu roku do udziału w wydarzeniach, których celem jest ułatwienie firmom nawiązania nowych kontaktów handlowych. Ponadto, udostępniamy dane firmy katalońskim firmom poszukującym partnera biznesowego w Polsce (odbiorców lub dostawców).
8

Dostęp do ważnych informacji

Członkowie Izby otrzymują aktualną informację o ważnych wydarzeniach gospodarczych, politycznych i kulturalnych w katalońskim i polskim środowisku biznesowym. Ponadto, Izba gwarantuje swoim Członkom darmowy dostęp do wewnętrznych baz danych Izby, zawierających informacje na temat aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych prowadzenia biznesu w Katalonii, systemu podatkowego, kosztów pracy, zakładania działalności w tym regionie, dostęp do badań rynku oraz informację o ogłoszonych przetargach przez instytucje katalońskie.
9

Wyszukiwanie partnerów gospodarczych w Katalonii

Dla firm polskich, zamierzających wejść na rynek kataloński, oraz katalońskich firm zainteresowanych polskim rynkiem, świadczymy odpłatne usługi wyszukiwania partnera handlowego (odbiorców lub dostawców produktów i usług).
10

Reprezentowanie firmy przed katalońską administracją

Izba reprezentuje swoich polskich Członków przed katalońskimi organami administracji sądowej i publicznej (Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Rejestr Cywilny) .