Konferencje, seminaria, kursy i warsztaty

Wejść z sukcesem na rynek zagraniczny jest wyzwaniem dla wszystkich firm. Poprzez nasze usługi kształcenia biznesowego wspieramy przedsiębiorców i ich pracowników w doskonaleniu kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym biznesu takie jak:  techniki sprzedaży, strategie marketingu międzynarodowego, negocjacje międzynarodowe, zarządzanie firmą międzynarodową czy e-commerce.

Zespół wykładowców, którzy z nami współpracują to wybitni eksperci w swojej dziedzinie i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu biznesu i handlu w Katalonii i w Polsce. Bardzo często organizujemy eventy szkoleniowe z udziałem Członków Izby, firm i stowarzyszeń partnerskich oraz instytucji publicznych.

Spośród bogatego programu szkoleń na uwagę zasługują:

Konferencje

Podczas konferencji dzielimy się z firmami szeroką wiedzą na temat różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Katalonii takich jak: tworzenie i zarządzanie firmą w kontekście katalońskim; aktualne przepisy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym regionie; możliwość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Katalonii, uwarunkowania eksportu i importu i wiele innych. Firmy mają możliwość wyboru innego tematu niż powyższe, który chciałaby, abyśmy przybliżyli słuchaczom konferencji.

Kursy

Odpowiadając na coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę o rynku katalońskim zgłaszane przez polskie firmy obecne na tym rynku, a także te, które myślą o ekspansji na ten rynek, oferujemy szeroki wachlarz kursów metodą tradycyjną i online, których celem jest dostarczenie uczestnikiem niezbędnej wiedzy do prowadzenia z sukcesem biznesu w Katalonii aby jak najlepiej dopasować swoją działalność do uwarunkowań rynku katalońskiego. Oferujemy kursy spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Seminaria i webinars

Temat seminarium może być zaproponowany przez firmę bądź wybrany z naszego katalogu seminariów. Do tej pory najczęściej wybierane tematy seminariów związane są z eksportem i importem produktów i usług między Katalonią a Polską; tworzenie spółek w Katalonii; katalońskie/hiszpańskie prawo handlowe, fiskalne, pracy i zamówień publicznych; strategie negocjacyjne i sprzedażowe na rynku katalońskim, e-commerce.

Warsztaty

Jest to sesja szkoleniowa trwająca kilka godzin, podczas której eksperci Izby są asystentami technicznymi, którzy pomagają uczestnikom warsztatu rozwiązać rzeczywiste problemy związane m.in. z wejściem i obecnością firmy na rynek kataloński; prawne, polityczne i kulturowe uwarunkowania tego rynku; symulacja rzeczywistych zdarzeń, takich jak np. negocjacje z katalońskimi klientami.