Doradztwo strategiczne

Odpowiednia strategia ekspansji międzynarodowej to podstawa sukcesu na nowym rynku zagranicznym. Jednakże, jak opracować skuteczną strategię, która pozwoli osiągnąć wyznaczone cele rynkowe? Dzięki bardzo dobrej znajomości rynku katalońskiego oraz bogatemu doświadczeniu w planowaniu strategicznym, wspomagamy firmy w budowaniu i wdrażaniu zintegrowanych strategii wejścia i rozwoju na tym rynku. Przy formułowaniu strategii kładziemy nacisk na analizę otoczenia dalszego i bliższego, w którym firma planuje działać, aby zidentyfikować liczne czynniki, które mogą wpłynąć w przyszłości (pozytywnie lub negatywnie) na jej działalność.

Analiza strategiczna

W ramach tej usługi przeprowadzamy dogłębną diagnozę katalońskiego otoczenia firmy i jej zasobów w zakresie umożliwiającym zbudowanie i wdrożenie skutecznej strategii wejścia i działania w Katalonii. Przedmiotowa diagnoza pozwala nam na identyfikacje czynników zewnętrznych, determinujących kształt tej strategii (pozytywnie i negatywnie) oraz na ocenę siły ich oddziaływania na firmę (zagrożenia i szanse dla firmy płynące z otoczenia).

Formułowanie strategii

Zbudowanie skutecznej strategii wymaga opracowanie planu strategicznego w którym firma określa dokąd zmierza i w jak sposób zamierza się tam dostać. W tym zakresie pomagamy firmom przygotować plan działania na rynku katalońskim obejmującego cele związane z tym rynkiem oraz politykę i program działań koniecznych do ich osiągnięcia.

Projektowanie strategii

Po zdefiniowaniu celów strategicznych firma musi opracować strategię, która pozwoli jej je osiągnąć. Wymaga to opracowania planu strategicznego, który określi, dokąd firma zmierza i jak może tam dotrzeć. Pomagamy naszym członkom w opracowaniu planu strategicznego, w którym proponujemy różne działania niezbędne do pomyślnego wejścia i rozwoju na rynku katalońskim.

Realizacja strategii

Na tym etapie wspieramy firmy oferując usługi mające na celu skuteczną realizację strategii takie jak: analiza i propozycja koniecznych zmian w firmie, analiza struktury organizacyjnej firmy i jej adaptacja do nowych wyzwań związanych z ekspansją na rynek kataloński, analiza kultury organizacyjnej firmy pod kątem określenia różnic kulturowych między polską i katalońskimi firmami i propozycja jej dopasowania do katalońskich realiów prowadzenia biznesu.

Kontrola strategiczna

Ten ostatni etap doradztwa strategicznego ukierunkowany jest na pomoc firmom w pełnej realizacji planu strategicznego i sprawdzeniu czy osiągane są wyznaczone w nim cele strategiczne. Mając to na uwadze, proponujemy zespół mierników dobranych do potrzeb każdej firmy, które pozwalają mierzyć rezultaty działań rynkowych w Katalonii oraz stopień osiągnięcia celów. W przypadku odchyleń od planu proponujemy działania naprawcze.