Doradztwo prawne, podatkowe, księgowe i w zakresie spraw pracowniczych

Oddajemy do dyspozycji naszych Członków wielojęzyczny zespół prawników, ekonomistów oraz specjalistów ds kadrowych, podatkowych i księgowych, którzy z należytą starannością doradzają i zarządzają w sposób zintegrowany wszystkimi zobowiązaniami prawnymi, pracowniczymi, podatkowymi i księgowymi firmy.

Doradztwo prawne

 • Rozliczanie podatku VAT oraz podatku od dochodu osób prawnych lub fizycznych
 • Prowadzenie księgowości firmy
 • Sporządzanie miesięcznych raportów w języku polskim
 • Sporządzanie i przedstawianie w katalońskim Rejestrze Handlowym rocznych sprawozdań finansowych firmy
 • Prowadzenie oficjalnych ksiąg i rejestrów spółki
 • Dokonywanie wszelkich formalności w Rejestrze Handlowym

Usługi podatkowe i księgowe

 • Rejestracja spółki/oddziału firmy w Katalonii
 • Zawieranie umów z katalońskimi kontrahentami
 • Windykacja należności od katalońskich dłużników
 • Egzekucja polskich orzeczeń sądowych
 • Wprowadzanie polskich produktów na rynek kataloński
 • Rejestracja marki i znaków towarowych w Katalonii
 • Udział w katalońskich przetargach publicznych.

Usługi w zakresie spraw pracowniczych

 • Zatrudnienie personelu
 • Zawarcie umów o pracę
 • Sporządzanie certyfikatów podatkowych
 • Dokonywanie formalności w katalońskim Zakładzie Ubezpieczeń społecznych
 • Pozwolenia na pobyt i pracę