Według raportu “Doing Business 2020” opublikowanego przez Bank Światowy, Hiszpania zajmuje 30 pozycję na świecie jeżeli chodzi o łatwość zakładania i prowadzenia biznesu. Liderami por tym względem są Nowa Zelandia, Singapur i Hong Kong. Polska zajęła 40 miejsce.

Raport “Doing Biznes 2020” obejmuje analizę 190 krajów pod względem dwunastu wskaźników opisanych poniżej. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kraj w danej kategorii wynosi 100 pkt. (najlepsza pozycja). Pozycja w rankingu jest średnią punktów otrzymanych ze wszystkich wskaźników.

 

Wskaźnik Zakres pomiaru
Rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Procedury, czas, koszt, minimalny kapitał dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uzyskanie pozwoleń budowlanych Procedury, czas i koszt dopełnienia wszelkich formalności związanych z budową magazynu oraz kontrolą jakości i bezpieczeństwa, mechanizmy systemu pozwoleń na budowę.
Dostęp do sieci elektrycznej Procedury, czas i koszt podłączenia do sieci elektrycznej; niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz przejrzystość taryf.
Rejestracja nieruchomości Procedury, czas i koszt przeniesienia własności oraz jakość systemu zarządzania gruntami dla mężczyzn i kobiet.
Dostęp do kredytu Przepisy dotyczące zabezpieczeń i systemy informacji kredytowej.
Ochrona inwestorów mniejszościowych Prawa inwestorów mniejszościowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz w ładzie korporacyjnym.
Podatki Płatności, czas i łączna stawka podatków i składek dla firmy w celu spełnienia wszystkich przepisów podatkowych.
Handel międzynarodowy Czas i koszt eksportu i importu produktów.
Egzekwowanie umów Czas i koszt rozwiązania sporu handlowego oraz jakość procesów sądowych w tym zakresie.
Postępowanie upadłościowe Czas, koszt, wynik i stopa odzysku w przypadku niewypłacalności handlowej firmy oraz przepisy prawa upadłościowego.
Zatrudnianie pracowników Elastyczność prawa pracy
Przetargi publiczne Procedury i czas potrzebny do wzięcia udziału i rozstrzygnięcia przetargu o zamówienie publiczne;
przepisy prawa zamówień publicznych.

 

W badanym okresie od 2 maja 2018 r. do 1 maja 2019 r. Hiszpania poprawiła swoją ogólną pozycję w rankingu w porównaniu do roku poprzedniego otrzymując 77,9 pkt, co jest najlepszym wynikiem od 2008 r. Wpływ na tak dobry wynik miała poprawa następujących wskaźników: aspekty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej (97 pkt.), opłaty i podatki (35 pkt.), dostęp do elektryczności (55 pkt.), rejestracja własności (59 pkt.), dostęp do kredytów (80 pkt.), przetargi publiczne (26 pkt.) i otrzymanie pozwoleń na budowę (79 pkt.).

Jednakże, pogorszeniu uległ wskaźnik rozwiązywanie sporów (18 pkt.) i ochrona inwestorów (28 pkt.). Wskaźnik handlu zagranicznego pozostał na tej samej co w roku 2019.

Jak widzimy, rząd hiszpański ma jeszcze dużo do zrobienia, aby poprawić pozycję konkurencyjną Hiszpanii na arenie międzynarodowej, pomimo iż 30 pozycja na 190 krajów jest bardzo dobra.

 

Dowiedz się więcej o projekcie
Renata Marciniak

Author Renata Marciniak

More posts by Renata Marciniak

Leave a Reply