MISJA oznacza zbiór najważniejszych wartości pragnień i idei, wokół których wznoszona jest firma. Są to wyobrażenia zarządzających firmą o jej przyszłości, którymi pragnie natchnąć wszystkich pracowników. Misja definiuje biznes firmy i kierunki jej działalności, poprzez ustalenie filozofii działania na rynku. Dobrze sformułowana misja wyraźnie i w sposób jasny precyzuje, co firma chce osiągnąć opierając się na swoim potencjale i możliwościach, które daje jej otoczenie.

Misja porządkuje i precyzuje “pomysł na organizację”. To nadrzędny cel istnienia firmy

Prawidłowo sformułowana misja powinna dać odpowiedź na następujące pytania:

 • Co jest przesłanką istnienia firmy?
 • Co jest jej głównym celem?
 • Jakie specyficzne cechy charakteryzują naszą firmę?
 • Jakie są możliwości wdrażania strategii zróżnicowania wyrobów za 3 do 5 lat?
 • Kim są i kim powinni być główni odbiorcy firmy? Jakie będą kluczowe segmenty rynku?
 • Jakie są podstawowe wartości, aspiracje i priorytety?

Aby zapewnić prawidłowe sformułowanie misji należy najpierw:

 • określić cel firmy,
 • ustalić docelowe rynki i produkty,
 • określić strategie spójne z celem firmy,
 • wyróżnić firmę spośród innych z tego samego sektora,
 • ukierunkować się na klienta a nie na produkt,
 • zakomunikować interesariuszom misję firmy.

Proces formułowania misji zmusza zatem kierownictwo do określenia pryncypiów stojących u podstaw działalności firmy. Wymaga także odpowiedzi na pytanie o rolę społeczną firmy i sens jej istnienia. Formułując misję firmy musimy określić, co jest treścią i istotą działania firmy. Misja nie może mieć charakteru życzeniowego, musi odpowiadać rzeczywistości.

Reasumując, misja firmy powinna odwoływać się do przyczyn jej istnienia i ogólnie planować kierunki jej działania, określając rodzaje wzajemnych oddziaływań ze środowiskiem, sposób realizacji oczekiwań kluczowych udziałowców i realizacji określonej wizji.

Decydującym sprawdzianem każdej misji nie jest wcale ocena, czy wyrażono ją w wystarczająco zgrabny sposób. Każda misja podlega ostatecznej weryfikacji w działaniu.

Peter F. Drucker

ds_admin

Author ds_admin

More posts by ds_admin

Leave a Reply