La Cambra Catalano-Polonesa de Suport a Petites i Mitjanes Empreses és una associació empresarial sense ànim de lucre. La Cambra va ser fundada per un grup d’empresaris catalans i polonesos que s’han adonat de l’escassa presència i promoció de petites i mitjanes empreses catalanes a Polònia i poloneses en Catalunya i, com a conseqüència, poc intercanvi comercial entre elles. Aquestes escasses relacions comercials, així com el desconeixement de les condicions de fer negoci en aquestes dues regions van motivar la creació de la Cambra com una organització que ofereix suport a petites i mitjanes empreses en la seva entrada en el mercat català o polonès en les seves llengües maternes.

La missió de la Cambra és fomentar les relacions mercantils, econòmiques i empresarials entre les petites i mitjanes empreses catalanes i poloneses, brindant als seus membres nombroses oportunitat de col·laboració en diversos camps.

Els nostres principals fins són:

  • Promoure les petites i mitjanes empreses catalanes a Polònia i empreses poloneses a Catalunya.
  • Actuar a favor del desenvolupament de les relacions mercantils, econòmiques i empresarials entre empreses catalanes i poloneses.
  •  Promoure l’exportació i la importació de productes i serveis polonesos i catalans.
  • Brindar als nostres membres oportunitats de col·laboració en diversos camps de negoci.
  • Recollir i proporcionar als membres informació que faciliti les seves activitats empresarials a Polònia i Catalunya.
  • Oferir suport i promoure el desenvolupament de la cooperació científica i tècnica entre Catalunya i Polònia.
  • Representar, fomentar i defensar els interessos generals dels nostres membres dins de l’àmbit territorial de la Cambra.

Per complir la nostra missió i assolir els nostres fins, organitzem nombroses campanyes promocionals, seminaris, esmorzars de negocis i altres esdeveniments que constitueixen una plataforma per l’intercanvi d’experiències i informació entre empreses catalanes i poloneses. A més a més, col·laborem amb òrgans governamentals i de l’administració pública, associacions i cambres de comerç internacionals i nacionals, institucions d’educació superior i entintats científiques i d’investigació. També ajudem als nostres membres a sol·licitar i obtenir ajudes i subvencions públiques  per tal de fer possible introduir el seu negoci en un nou mercat estranger.

Finalment, oferim un ampli ventall de serveis encaminats a facilitar a les empreses la seva entrada i presència en el mercat polonès, des de les consultes inicials i recerca d’oportunitats de negoci fins la constitució d’empreses o sucursals. Oferim suport i serveis als exportadors i importadors catalans i polonesos en la seva llengua materna.

Saber més sobre els nostres serveis