L’onze de novembre de 2018 Polònia va celebrar el centenari de la seva independència. Tot i que l’economia polonesa ha experimentat alts i baixs durant aquests cent anys, en els últims 30 anys s’ha observat el seu continu creixement.

L’any 1918, és a dir, l’any en que Polònia va recuperar la seva independència, el país es trobava en una situació molt difícil des del punt de vista econòmic, donat que una gran part de la industria polonesa va ser destruida o traslladada a l’estranger durant la I Guerra Mundial. L’economia es basava majoritàriament en una activitat agrícola poc desenvolupada en comparació amb altres països europeus. El creixent dèficit econòmic i la deficient política monetaria durant els primers anys d’independència del país van conduir a una situació d’hiperinflació l’any 1923. El PIB del país en aquella època es trobava per sota del 50% del nivell observat a l’Europa occidental.

La II Guerra Mundial va empitjorar la ja deficient situació econòmica de Polònia. Els anys de posguerra van comportar anys de pobresa, fam i escassetat de productes de primera necessitat. Tot i així, gràcies a la gran involucració de la població civil, es va poder reconstruir el país i, en els anys 50, es va poder superar la barrera del 50% del PIB observat en països d’Europa occidental.

No obstant això, el model d’economia centralitzada imposat en els anys de postguerra frenava el creixement econòmic i va conduir al país a una situació de bancarrota en els anys 80. La indústria lleugera i els serveis eran deficients i no es va saber aprofitar el potencial productiu i de la mà d’obra. A finals dels anys 80, Polònia presentava un PIB de tan sols el 30% del PIB dels països d’Europa Occidental.

L’economia del país no va millorar fins a les primeres eleccions lliures celebrades l’any 1989, quan un grup d’economistes que formaven part del nou govern polonès va reconduir Polonia al camí del mercat lliure. Les noves lleis que van ser redactades i aprovades en un temps record van permetre canviar el model econòmic del país, basat en una economia centralitzada, en un model econòmic basat en el mercat lliure, inaugurant així una nova època per a l’economia polonesa. No obstant això, els inicis d’aquest nou model econòmic van ser difícils per a moltes empreses estatals que no sabien manejar-se en el nou mercat lliure, en el qual es veien obligades a competir pels clients, proveïdors i financiació. Per això, es va començar el procés de privatització de moltes empreses estatals, incluides les instituciones de sanitat pública i es va permetre la creació de petites empreses basades en el principi de propietat privada. D’aquesta manera, va començar l’època del continu creixement econòmic de Polonia que dura fins l’actualitat.

Segons les dades d’Eurostat per l’any 2017, el creixement del PIB de Polònia va arribar fins el 5,7% anual. És un resultat no assolit per cap altre país d’Europa Central. Aquest creixement tan dinàmic es deu a varis factors: una inflació més baixa en comparació amb altres països de la regió, una situació favorable del mercat laboral (la taxa d’atur actual és de tan sols 5,7%), uns tipus d’interès relativament alts, un sistema fiscal efectiu, uns resultats positius de la indústria i el comerç internacionals (el creixement sistemàtic de l’exportació és del 8% anual).

A més a més, en els últims anys el govern polonès està promovent l’inversió estrangera en diferents sectors, tals com les infraestructures, energies renovables, tractament d’aigua, gestió de residus urbans, turisme i altres. Tots els factors descrits han convertit a Polònia en un dels països més econòmicament desenvolupats de la seva regió. El ritme del seu creixement econòmic li ha fet possible arribar al 70% del PIB per capità observat en altres països de la Unió Europea. Si aquest ritme és mantingut en els propers anys, Polònia tindrà moltes possibilitats d’assolir, en un temps relativament curt, el creixement econòmic observat en els països d’Europa occidental.

ds_admin

Author ds_admin

More posts by ds_admin

Leave a Reply