Fes-Te Membre De La Cambra

Pot formar part de la Cambra qualsevol persona física o jurídica, amb independència de la seva nacionalitat, que desenvolupi una activitat comercial, industrial, econòmica, científica o de serveis dins de l’àmbit territorial de la Cambra i que tingui interès en les finalitats de la Cambra.

Per ser membre de la Cambra, has de completar els següents passos:

  • Presentació de la declaració de membre (d’acord amb el formulari que et proporcionarem).
  • Pagament de la quota de matrícula.
  • Pagament de la quota anual (l’import de la quota anual depen del nombre de treballadors de l’empresa).
  • Confirmació de la condició de membre per la Junta Directiva de la Cambra.