Creació d’empresa o sucursal

Tant Polònia com Catalunya ofereixen nombrosos avantatges als inversors estrangers, entre els quals destaquen: una infraestructura desenvolupada, beneficis fiscals, subvencions i recursos humans amb un alt nivell de competències.

La creació d’una empresa o sucursal en Polònia conforme a les seves lleis vigents és la forma més ràpida i efectiva d’entrar en el mercat polonès. Altres formes d’introduir-se en el mercat polonès són: la creació de joint venture amb un soci polonès o exportació i importació directa o indirecta.

Els nostres serveis

 • Ajuda en la selecció de la forma més òptima d’introduir-se en el mercat polonès.
 • Elaboració de l’acta de constitució i els estatuts socials de l’empresa.
 • Recerca de socis polonesos.
 • Obtenció del codi d’identificació fiscal polonès.
 • Registre de la societat en el registre mercantil corresponent.
 • Assessorament jurídic en l’obtenció de llicències i permisos administratius.
 • Assessorament jurídic a la junta directiva de l’empresa.
 • Assessorament en matèria fiscal.
 • Serveis de comptabilitat de l’empresa.
 • Assessorament en la contractació de personal.
 • Assessorament en l’elaboració de nòmines.
 • Ajuda en l’obertura de compte bancari a Polònia.
 • Assessorament en el lloguer d’oficines