Assessorament jurídic, laboral, fiscal i contable

Tenim a la disposició dels nostres membres un equip multilingüe d’advocats, fiscalistes i econòmistes per assessorar-los i gestionar de forma integral totes les seves obligacions a nivell jurídic, laboral, fiscal i contable. Ens adaptem a les necessitats de cada empresa, prestant els nostres serveis en català, polonès, castella o anglès.

Assessorament jurídic

 • Constitució d’empreses o sucursals a Polònia/Catalunya.
 • Negociació i redacció de contractes civils i mercantils.
 • Reclamació judicial i extrajudicial de deutes.
 • Execució a Polònia de resolucions judicials dels Tribunals espanyols.
 • Assessorament jurídic en la introducció de nous productes en el mercat polonès.
 • Registre de marques, noms comercials, patents a Polònia.
 • Preparació d’ofertes i assessorament en la participació en concursos públics oferits per les institucions públiques poloneses.

Assessorament fiscal i contable

 • Confecció i liquidació de l’Impost de Societats i IVA.
 • Comptabilitat de l’empresa.
 • El·laboració d’informes mensuals.
 • Redacció i presentació de comptes anuals.
 • Llibres oficials.
 • Obligacions formals en el Registre Mercantil.
 • Representació en organismes oficials.

Assesorament laboral

 • Selecció de personal.
 • Contractes de treball.
 • Tramitació d’altes i baixes a la Seguretat Social.
 • Legalització d’empreses.
 • Permisos de residència i treball.