Assessorament estratègic

Una bona estratègia internacional és la base d’èxit d’una empresa en un mercat estranger. Però com crear una bona estratègia que permeti assolir els objectius mercantils? Gràcies al nostre coneixement del mercat català i polonès i la nostra experiència en la planificació estratègica, ajudem a les empreses a construir i implementar estratègies integrades personalitzades que les permeten introduir-se amb èxit a Polònia. En la formulació d’estratègies posem èmfasi en l’anàlisi del macro i micro entorn per identificar els nombrosos factors que poden afectar a l’empresa i les seves activitats.

Anàlisi estratègica

Un detallat examen dels factors i les condicions del mercat polonès és decisiu a l’hora de determinar les possibilitats de desenvolupament de l’empresa en aquest mercat. Per analitzar aquests factors, utilizem diferents mètodes d’anàlisi estratègica. Els resultats d’aquests anàlisis ens permeten identificar les amenaces i les oportunitats del potencial sector del mercat polonès.

Formulació estratègica

​​​La formulació estratègica és un procés de planificació a llarg termini utilitzat per definir i assolir metes empresarials. Ajudem als nostres empreses a definir les seves metes relacionades amb el mercat polonès i a determinar les polítiques i els programes necessaris per assolir-les i per establir els mètodes adequats per garantir una correcta execució de les polítiques i els programes dissenyats.

Disseny d’estratègia

Un cop definits els seus objectius estratègics, l’empresa ha de dissenyar una estratègia que li permeti assolir els objectius fixats. El disseny de l’estratègia requereix l’elaboració d’un pla estratègic per definir les metes de l’empresa i com assolir-les. Ajudem als nostres membres a elaborar un pla estratègic, proposant diferent accions necessàries per entrar i desenvolupar-se amb l’èxit en el mercat polonès.​

Realització estratègica

​​​Aquesta etapa consisteix en la implantació del pla prèviament elaborat. Ajudem als nostres membres en aquest camí, oferint serveis imprescindibles per implementar amb l’èxit el seu pla. Entre aquests serveis podem destacar: l’anàlisi dels canvis estratègics necessaris, l’anàlisi de l’estructura organitzacional i la seva comparació amb la cultura empresarial polonesa, la selecció del model d’implementació d’estratègia, etc.

Control estratègic

També ajudem a les empreses a complir el seu pla estratègic i comprovar que s’estan assolint tots els objectius previstos. Proposem un conjunt d’indicadors per  mesurar els resultats de les accions mercantils empreses a Polònia, diagnosticar el grau de compliment dels objectius i proposar mides correctores.